Blogs about SADHU for you

A meditation board, also known as a Sadhu board...

By providing a surface that is unstable and constantly shifting, the board challenges your balance and focus, helping you to stay present and engaged in the moment. The benefits of...

A meditation board, also known as a Sadhu board...

By providing a surface that is unstable and constantly shifting, the board challenges your balance and focus, helping you to stay present and engaged in the moment. The benefits of...

Terapia stania na gwoździach (SADHU DESKI)

Terapia stania na gwoździach (SADHU DESKI)

Terapia stania na gwoździach nie polega tylko na pracy z psychiką i energią, ale z całym ciałem!

Terapia stania na gwoździach (SADHU DESKI)

Terapia stania na gwoździach nie polega tylko na pracy z psychiką i energią, ale z całym ciałem!

How often should I practice with my Sadhu board?

Using a Sadhu board regularly can provide a range of physical and mental benefits, but it's important to know how often to use it to avoid overdoing it or not...

How often should I practice with my Sadhu board?

Using a Sadhu board regularly can provide a range of physical and mental benefits, but it's important to know how often to use it to avoid overdoing it or not...

Is it safe to use a Sadhu board? Are there any risks involved?

Is it safe to use a Sadhu board? Are there any ...

while there are certain risks involved with using a Sadhu board, it is generally considered safe when used properly and with caution. As with any new physical activity or exercise,...

Is it safe to use a Sadhu board? Are there any ...

while there are certain risks involved with using a Sadhu board, it is generally considered safe when used properly and with caution. As with any new physical activity or exercise,...

Praktyka stania na gwoździach

Praktyka stania na gwoździach jest potężną duchową praktyką, ale dla każdego jest ona inna. Z własnymi niuansami, intencjami i spostrzeżeniami. Praktyka stania na gwoździach. Przed/po.   Teraz chcę podzielić się...

Praktyka stania na gwoździach

Praktyka stania na gwoździach jest potężną duchową praktyką, ale dla każdego jest ona inna. Z własnymi niuansami, intencjami i spostrzeżeniami. Praktyka stania na gwoździach. Przed/po.   Teraz chcę podzielić się...

STANIE NA GWOŹDZIACH sadhu

STANIE NA GWOŹDZIACH sadhu

Wiedząc, który punkt jest za co odpowiedzialny, możesz poradzić sobie z wieloma chorobami.

STANIE NA GWOŹDZIACH sadhu

Wiedząc, który punkt jest za co odpowiedzialny, możesz poradzić sobie z wieloma chorobami.